CÁ CHỌI- CÁ ĐÁ- CÁ XIÊM


Cá chọi còn có tên khác là cá đá hoặc cá xiêm. Danh pháp khoa học là Betta splendens. Tên tiếng Anh là Siamese fighting fish còn được gọi là "beta fish" hoặc "betta". 

Tên của chi này có nguồn gốc là từ ikan bettah (một ngôn ngữ địa phương của Malaysia). Cá chọi là một trong số những loài cá cảnh (cá kiểng) nước ngọt phổ biến nhất thuộc họ Osphronemidae, bộ Perciformes.